ترمیم بتن

واژه “ترمیم بتن” به معنای هر گونه جایگزینی ، بازسازی یا نوسازی موضعی سازه های بتنی می باشد. خرابی بتن با توجه به عوامل جزئی مانند سوراخ کاری های موضعی و هوازدگی های عادی یا آسیب های جدی ناشی از فرسایش آب، بخ زدگی بتن یا فروریختن سازه رخ می دهد. ترمیم بتن باید به عنوان یکی از مراحل قبل از مقاوم سازی با FRP انجام شود.

برای درک دلایل نیاز به مقاوم سازی پیشنهاد می کنیم مقاله چرا به مقاوم سازی ساختمان نیازمندیم؟ را نیز مطالعه کنید.

قابل ذکر است که از عوامل اصلی تشکیل یک سیستم مقاوم سازی توانمند با الیاف FRP داشتن سطح مسطح و مستحکم بتن است. سطحی از بتن که استحکام کافی ندارد و یا دارای ناهمواری است قابلیت مقاوم سازی با FRP را ندارد و باید در ابتدا به تعمیر و ترمیم سطح پرداخت. در تصویر زیر عضوی بتنی را شاهد هستید که سطح مناسبی برای مقاوم سازی ندارد و باید پیش از مقاوم سازی توسط روش های مناسب مورد ترمیم قرار بگیرد.

علل خرابی بتن

خرابی های بتن به طور کلی یا به صورت شیمیائی و یا به صورت فیزیکی می باشند. در ضمن  خرابی خطاهای اجرائی را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد که عمدتا نقش  تسریع در کاهش پایائی خواهند داشت. خلاصه انواع خرابی بتن در زیر ارائه شده است :

  ۱) تخریب شیمیایی

حمله سولفاتها

حمله کلریدی و خوردگی فولاد

کربناتی شدن

واکنش قلیایی سنگدانه ها

۲) تخریب فیزیکی

یخ زدگی وذوب متوالی

فرسایش و سایش

خلاء زایی

نفوذ نمک ها در بتن

حریق

تاثیر شرایط محیطی

حمله باکتری ها

۳) خطاهای اجرایی

دانه بندی و طرح اختلاط نامناسب بتن

به کارگیری آب بیش از حد مورد نیاز در مخلوط بتن

خاک دار بودن شن و ماسه

تراکم نا مناسب بتن

عمل آوری نا مناسب بتن