فیبرها (الیاف)

الیاف مهمترین جز یک ماده کامپوزیت می باشد؛ بطوریکه اکثر مشخصات مکانیکی کامپوزیت از جمله مقاومت نهایی، مدول الاستیسیته و … در رابطه مستقیم با مشخصات مکانیکی الیاف می باشد. از این رو می توان گفت که انتخاب یک فیبر مناسب برای ترکیب کامپوزیتمان از اهمیت بالایی برخورد دار است. الیاف های زیادی در مارکت ارائه شده اند، از جمله معروفترین آن ها الیاف کربن، شیشه، و بازالت و آرامید (کولار) را می توان نام برد. برای مثال اکثر مهندسین برای کاربردهای بسیار مهم مثل صنایع هوایی و صنعت مقاوم سازی ساختمان از الیاف با کیفیت کربن استفاده می کنند. یا برای اقتصادی کردن طرح هایی چون ساخت پروفیل های FRP معمولا از الیاف شیشه استفاده می شود.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در ارتباط با رزین های اپوکسی، پلی استر، ونیل استر و … صفحات مصالح FRP (الیاف کربن، …) و ماتریس (پلیمر)  را مطالعه کنید.

بحث دیگر که در مورد الیاف مورد توجه می باشد نحوه آرایش آن ها در کامپوزیت است. نحوه آرایش الیاف مشخصات مکانیکی محصول نهایی را در جهت های مختلف مشخص می کند به طوریکه مشخصات مکانیکی الیاف در راستای الیاف حداکثر مقدار و در جهت عمود برآن حداقل می باشد.

در برخی از محصولات کامپوزیت مثل لمینیت ها (نوار یا تسمه) الیاف فقط در یک راستا قرار می گیرند که لذا مشخصات مکانیکی بالا در راستای طول عضو قرار می گیرد و در برخی دیگر از محصولات مثل پروفیل های FRP علاوه بر الیاف در راستای عضو از پارچه های دارای الیاف نا منظم و یا بافته های دیگر استفاده می شود (جهت مقاومت در مقابل نیروهای جانبی که از طریق ابزارهایی مثل پیچ و پرچ وارد عضو می شود.) که نهایتا استفاده هر یک از این محصولات در کاربردی خاص میسر می شود. انواع آرایش های الیاف که در مواد کامپوزیت استفاده می شوند در زیر نمایش داده شده است.