مقاوم سازی دیوار برشی با FRP

استفاده از مصالح FRP (الیاف کربن یا شیشه) در مقاوم سازی دیوارهای برشی بتنی، باربر جانبی بنایی مسلح و غیر مسلح و حتی تیغه ها و جان پناه ها مرسوم می باشد. این سیستم قادر به افزایش مقاومت خمشی و برشی دیوار می باشد، همچنین به خاطر ایجاد پیوستگی در اجزای دیوارهای ساخته شده از بلوک از فروپاشی موضعی دیوار جلوگیری کرده و تا حدی از حرکت خارج از صفحه ی دیوار نیز کاسته می شود و گسیختگی های این مدهای شکست را به تاخیر می اندازد. طبق آزمایش های معتبر رفتار لرزه ای دیوارها مقاوم سازی شده با این سیستم مقاوم سازی بهبود چشمگیری داشته و همچنین رفتار این دیوارها در مقابل نیروهای انفجاری بسیار بهتر شده است. این سیستم را می توان همچنین برای ترمیم خرابی های دیوار، جایگزین کردن میلگردهای خورده شده و یا حذف شده (ناشی از ایجاد سوراخ در دیوار برای دیوار، پنجره و یا عبور تاسیسات) و همچنین عایق کاری رطوبتی دیوار استفاده کرد.

اجرای FRP بر روی دیوار مشابه اجرای کاغذ دیواری می باشد، در واقع ضخامت نهایی سیستم مقاوم سازی با FRP در حدود ۵ میلی متر می باشد. همچنین قابل ذکر است که این سیستم تنها پس از ۲۴ ساعت بعد از اجرا آماده به سرویس می باشد.

چند تصویر از مقاوم سازی چند دیوار با استفاده از مصالح FRP :

مقاوم سازی دیوار برشی با FRP

مقاوم سازی دیوار برشی با FRP

مقاوم سازی دیوار برشی با FRP

خصوصیات و مزایا

 مزایای استفاده از مقاوم سازی توسط مصالح FRP در دال ها به شرح زیر است:

– افزایش مقاومت خمشی و برشی دیوار .

– افزایش بسیار مختصر در ابعاد دیوار (کمتر از ۵ میلی متر).

– افزایش ناچیز در وزن دیوار.

– پوشش تنها بخشی از سطح  با این مصالح می تواند برای مقاوم سازی کل دیوار کفایت کند.

– با توجه به ضخامت پایین مصالح FRP معماری عضو دچار اختلال نمی شود.

– می توان از مصالح FRP همزمان به منظور عایق رطوبتی دیوار نیز استفاده کرد.

– قیمت مقاوم سازی با این مصالح بسیار کمتر از روش های سنتی است.

– روش اجرا و امکانات لازم برای مقاوم سازی در این روش به طور چشمگیری ساده تر است.

مهندسین شرکت رادیاب  قادرند تا طرح مقاوم سازی دال ها را همراه  با نقشه های اجرایی مناسب در اختیار کارفرمایان محترم قرار بدهند. همچنین این شرکت خدمات اجرا، کنترل کیفیت و تامین مصالح را برای پروژه های شما فراهم می آورد.  با ما تماس بگیرید.