QUANTOM Wrap 240C

فیبر کربن UD با ضخامت محاسباتی 0.135mm
Manufacturer: QUANTOM
ریال

 معرفی

سیستم تقویتی QUANTOM Wrap 240C فیبر کربن یک جهته با مقاومت و ضریب الاستیسیته بالا می باشد که جهت تقویت ستون های بتنی، تیرهای بتنی، دال های بتنی، دیوارهای برشی بتنی، دیوارهای آجری، پایه و عرشه پل­ ها و غیره می توان استفاده نمود.

جهت نصب فیبر کربن QUANTOM Wrap 240C میتوان از رزین اپوکسی QUANTOM EPR 3301 و یا QUANTOM EPR 3001 استفاده نمود.

مشخصات

 • مقاومت کششی: 4950 مگاپاسکال
 • مدول الاستیسیته: 235 گیگاپاسکال
 • ضخامت: 0.135 میلیمتر
 • کرنش نهایی: 1.9 درصد
 • چگالی: 1.8 گرم بر سانتیمترمکعب
 • وزن سطحی: 243 گرم بر مترمربع
 • بسته بندی: هر کارتن بصورت یک رول 100 متری با عرض 50 سانتیمتر میباشد.
 • حمل و نگهداری: انبار نمودن این مواد باید به‌صورت رول با شعاع حداقل 50 میلیمتر بوده و یا بعد از بریده شدن به‌صورت طولی انبار شوند. این مواد همواره می‌بایستی در شرایط خشک نگهداری شوند.

جهت دانلود دیتاشیت محصول کلیک کنید.

نحوه استفاده

آماده سازی عمومی قبل از شروع نصب سیستم FRP

 • از نصب مواد FRP در دمای کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد و بیشتر از 40 درجه سانتی‌گراد خودداری شود.
 • در مواقع بارندگی مستقیم بر روی سازه و یا زمانی که رطوبت هوا بالا بوده و امکان نشست ذرات آب بر روی سطح سازه وجود دارد، به‌ هیچ ‌عنوان نباید عملیات نصب FRP را آغاز نمود.

آماده سازی سطح

 • ناهمواری‌های غیریکنواخت سطح بتن مانند درز قالب و بیرون ­زدگی­ های بتن باید با دستگاه مخصوص ساییده و هموار شوند.
 • قبل از نصب FRP کلیه سطوح سازه می‌بایستی تمیز، سالم و خالی از هرگونه چربی در سطح و یا یخ‌زدگی باشند.
 • سطوح بتنی قبل از نصب FRP باید تراز و بدون حفره یا برآمدگی بیش از 0.5 میلیمتر باشد. ناهمواری های بزرگتر باید با ملات ترمیمی QUANTOM® EPR 311 بتونه گیری شده و یا با ابزار مناسب هموار گردند.

اجرای سیستم FRP بر روی سطوح آماده‌شده

 • الیاف FRP را باید ابتدا به کمک قیچی و یا تیغ مخصوص به اندازه‌های موردنظر برید.
 • اجرای چسب اپوکسی بر روی سطح بتن به ضخامت 0.5 الی 1 میلیمتر بصورت یکنواخت یا شانه­ ای با استفاده از کاردک انجام می­شود. توزیع چسب اپوکسی بر روی سطح بتن میبایستی به نحوی باشد که هیچ قسمتی از سطح بتن بصورت خشک باقی نماند.
 • عملیات نصب باید همواره در جهت تارهای مواد FRP بوده و عملیات کاردک­ کشی میبایستی در ستون­ها در یک جهت و در تیرها از وسط طول قطعه شروع‌شده و به سمت دو انتهای قطعه ادامه یابد تا هرگونه حباب هوای محبوس شده به بیرون رانده شود.

 معرفی

سیستم تقویتی QUANTOM Wrap 240C فیبر کربن یک جهته با مقاومت و ضریب الاستیسیته بالا می باشد که جهت تقویت ستون های بتنی، تیرهای بتنی، دال های بتنی، دیوارهای برشی بتنی، دیوارهای آجری، پایه و عرشه پل­ ها و غیره می توان استفاده نمود.

جهت نصب فیبر کربن QUANTOM Wrap 240C میتوان از رزین اپوکسی QUANTOM EPR 3301 و یا QUANTOM EPR 3001 استفاده نمود.

مشخصات

 • مقاومت کششی: 4950 مگاپاسکال
 • مدول الاستیسیته: 235 گیگاپاسکال
 • ضخامت: 0.135 میلیمتر
 • کرنش نهایی: 1.9 درصد
 • چگالی: 1.8 گرم بر سانتیمترمکعب
 • وزن سطحی: 243 گرم بر مترمربع
 • بسته بندی: هر کارتن بصورت یک رول 100 متری با عرض 50 سانتیمتر میباشد.
 • حمل و نگهداری: انبار نمودن این مواد باید به‌صورت رول با شعاع حداقل 50 میلیمتر بوده و یا بعد از بریده شدن به‌صورت طولی انبار شوند. این مواد همواره می‌بایستی در شرایط خشک نگهداری شوند.

جهت دانلود دیتاشیت محصول کلیک کنید.

نحوه استفاده

آماده سازی عمومی قبل از شروع نصب سیستم FRP

 • از نصب مواد FRP در دمای کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد و بیشتر از 40 درجه سانتی‌گراد خودداری شود.
 • در مواقع بارندگی مستقیم بر روی سازه و یا زمانی که رطوبت هوا بالا بوده و امکان نشست ذرات آب بر روی سطح سازه وجود دارد، به‌ هیچ ‌عنوان نباید عملیات نصب FRP را آغاز نمود.

آماده سازی سطح

 • ناهمواری‌های غیریکنواخت سطح بتن مانند درز قالب و بیرون ­زدگی­ های بتن باید با دستگاه مخصوص ساییده و هموار شوند.
 • قبل از نصب FRP کلیه سطوح سازه می‌بایستی تمیز، سالم و خالی از هرگونه چربی در سطح و یا یخ‌زدگی باشند.
 • سطوح بتنی قبل از نصب FRP باید تراز و بدون حفره یا برآمدگی بیش از 0.5 میلیمتر باشد. ناهمواری های بزرگتر باید با ملات ترمیمی QUANTOM® EPR 311 بتونه گیری شده و یا با ابزار مناسب هموار گردند.

اجرای سیستم FRP بر روی سطوح آماده‌شده

 • الیاف FRP را باید ابتدا به کمک قیچی و یا تیغ مخصوص به اندازه‌های موردنظر برید.
 • اجرای چسب اپوکسی بر روی سطح بتن به ضخامت 0.5 الی 1 میلیمتر بصورت یکنواخت یا شانه­ ای با استفاده از کاردک انجام می­شود. توزیع چسب اپوکسی بر روی سطح بتن میبایستی به نحوی باشد که هیچ قسمتی از سطح بتن بصورت خشک باقی نماند.
 • عملیات نصب باید همواره در جهت تارهای مواد FRP بوده و عملیات کاردک­ کشی میبایستی در ستون­ها در یک جهت و در تیرها از وسط طول قطعه شروع‌شده و به سمت دو انتهای قطعه ادامه یابد تا هرگونه حباب هوای محبوس شده به بیرون رانده شود.
Write your own review
 • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*