انتشار کتاب "سازه های بتنی مسلح شده با میلگرد FRP"

Saturday, March 12, 2022

کتاب "سازه های بتنی مسلح شده با میلگرد FRP" تالیف آنتونیو نانی، آنتونیو دی لوکا و هانی جواهری زاده در حال حاضر یکی از بهترین منابع موجود در این زمینه بوده و در سال 1398 توسط همکاران شرکت رادیاب ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
در این کتاب مهمترین اطلاعات موردنیاز در زمینه شناخت میلگردهای FRP، استانداردها، تست های آنها و نیز نحوه کاربرد آن در ساخت سازه ها را به همراه محاسبات سازه ای ارائه گردیده است.
شرکت رادیاب امیدوار است ترجمه و ارائه این کتاب به زبان فارسی، قدم کوچکی در پیشبرد دانش فنی کاربرد میلگردهای کامپوزیت FRP در سازه های بتنی در ایران باشد.

Leave your comment